Nasza propozycja ofertowa to:

Usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej

OFERTA

Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości, MSR/MSSF