Nasza propozycja ofertowa to:

Usługi kadrowo-płacowe

OFERTA

 • Prowadzenie kartotek danych osobowych pracownika
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • Przygotowanie przelewów
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS/US/GUS/PFRON
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Urlopy
 • Kontrola terminów badań lekarskich.
 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń
 • Dokonywanie zgłoszeń i zmian w ZUS
 • Udział w kontrolach ZUS, US, PIP
 • Sporządzanie informacji rocznych PIT-11
 • Sporządzanie pism do ZUS dotyczących zwolnień chorobowych
 • Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Pisma do komorników
 • Audyt poprzednich okresów rozliczeniowych
 • Korygowanie poprzednich okresów rozliczeniowych