Nasza propozycja ofertowa to:

Pozostałe usługi

OFERTA

  • Nadzór księgowy obejmujący swym zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe. Usług jest realizowana wspólnie z przedsiębiorcą zlecającym usługę.
  • Wsparcie w obsłudze organów kontrolnych oraz audytorów przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych