Nasza propozycja ofertowa to:

Nowoczesna księgowość. Zawsze
z korzyścią dla klienta.

CENNIK

Standardowa obsługa finansowo – księgowa – (pełne księgi) ryczałt miesięczny:

500 zł – do 30 dokumentów

750zł – do 65 dokumentów

1000 zł – do 100 dokumentów

1200 zł – do 150 dokumentów

1500 zł – do 200 dokumentów

2050 zł – do 300 dokumentów

2500 zł – do 400 dokumentów

Dodatkowe opłaty:

 – każde kolejne zwiększenie dokumentów – za każdy dokument 6 zł.
Przy czym, przez dokument księgowy rozumie się dokumenty zakupowe (faktura, rachunek), dokumenty sprzedażowe (faktura), inne dokumenty księgowe (delegacje, listy płacowe, rozliczenia okresowe kosztów, opłaty pocztowe, opłaty bankowe itp.) oraz pojedyncze pozycje księgowe w wyciągach bankowych i raportach kasowych generujących do 5 zapisów/linijek w dokumencie. Każde rozpoczęta 5 zapisów/linijek będzie traktowane jako kolejny dokument.

– Sprawozdanie roczne – jedno średniomiesięczne wynagrodzenie usługi finansowo – księgowe i kadrowo – płacowe z danego roku obrachunkowego.

– Sprawozdanie kwartalne/inny okres – połowa średniomiesięcznego wynagrodzenie za usługi finansowo – księgowe z danego kwartału/innego okresu za który sprawozdanie będzie sporządzane.

– Inne czynności – 150zł/h

– Wdrożenie i utrzymanie system informatycznych: 150 zł/h

– Doradztwo finansowo – księgowe
1h – 300,00zł
Ryczałt miesięczny:
do 10h/ miesięcznie – 3.000 zł
do 20h/miesięcznie – 5.000 zł
do 30h/miesięcznie – 7.000 zł
stały pracownik na miejscu – 7.000 zł

Standardowa obsługa finansowo – księgowa KPIR – ryczałt miesięczny:

250 zł – do 30 dokumentów

450 zł – do 100 dokumentów

650 zł – do 150 dokumentów

850 zł – do 200 dokumentów

1200 zł – do 300 dokumentów

1400 zł – do 400 dokumentów

Dodatkowe opłaty:

 – każde kolejne zwiększenie dokumentów – za każdy dokument 4 zł.

Standardowa obsługa kadrowo – płacowa:

65 zł od każdego zatrudnionego pracownika/zleceniobiorcy lub innej umowy o podobnym charakterze

Obsługa płacowa (bez kadrowej)

40 zł od każdego zatrudnionego pracownika/zleceniobiorcy lub innej umowy o podobnym charakterze

Obsługa kadrowa (bez płacowej)

40 zł od każdego zatrudnionego pracownika/zleceniobiorcy lub innej umowy o podobnym charakterze

Dodatkowa obsługa kadrowo – płacowa:

150 zł/h przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń

150 zł/h dokonywanie zmian zgłoszeń i zmian w ZUS

150 zł/h udział w kontrolach ZUS, US, PIP

30 zł za 1 dokument sporządzanie rocznych informacji PIT-11

150 zł/h sporządzanie pism do ZUS dotyczących zwolnień chorobowych

150 zł/h przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

150 zł/h pisma do komorników

150 zł/h audyt poprzednich okresów rozliczeniowych

150 zł/h korygowanie poprzednich okresów rozliczeniowych